Quins continguts treballo a Inspira?

Els continguts curriculars de l'etapa d'educació infantil s'organitzen a través de projectes globalitzats que treballen diferents aspectes o blocs temàtics.

Els aspectes o blocs temàtics que estreballen a Inspira són:

Tot i que s'especifica l'aspecte per facilitar als equips docents conèixer quins continguts predominen en una sessió en concret, tots els continguts i objectius proposats en el programa adquireixen sentit des de la complementarietat i la globalitat amb la resta dels aspectes i les àrees curriculars.