Com es treballa l'entorn natural a Inspira?

A les sessions d'entorn natural es pretén afavorir el descobriment i la representació dels diferents contextos que componen l'entorn dels nens, així com facilitar progressivament la seva inserció i participació en ells.

Els projectes d'Inspira promouen la interacció dels alumnes amb el medi perquè, mitjançant la manipulació, l'exploració i la recerca, coneguin el món que els envolta i desenvolupin el sentiment de pertinença i estima del medi del qual formen part.

Els continguts propis d'aquest bloc estan especialment relacionats amb l'àrea de coneixement de l'entorn, i en la majoria dels projectes conformen la temàtica central i serveixen de guia per al seu desenvolupament.

La seqüenciació d'aquest bloc segueix la línia natural de recerca dels projectes, amb continguts totalment contextualitzats i integrats. La Guia del mestre ofereix orientacions sobre com aprofundir en aquests continguts en funció dels interessos i necessitats dels alumnes.