Com dono d'alta alumnes a myroom?

Crea, edita o consulta les dades dels teus alumnes des del teu myroom.

Per afegir alumnes has de tenir el rol de Gestor d'alumnes.

1. Accedeix a myroom i fes clic a Alumnes: 

Frame 599

Hi ha tres maneres d'afegir alumnes a la plataforma:

a) Afegir alumnes d'un en un.

b) Afegir un grup d'alumnes.

c) Importar alumnes des de Google Classroom. PRÒXIMAMENT

a) Com afegeixo alumnes d'un en un? 

1. Fes clic a Afegeix alumnes i seguidament a Afegeix un alumne:

2. Omple els camps obligatoris (*) i selecciona l'etapa. Depenent de l'etapa que triïs (infantil, primària o secundària), la plataforma et demanarà unes dades de registre o unes altres.

El nom d'usuari no pot coincidir amb cap nom d'usuari creat a cap de les escoles amb què treballa tekman. Per tant, noms molt comuns segurament no estaran disponibles, ja que estaran repetits. Pots intentar una combinació de nom-cognom o nom-nombres per registrar-los.

3. Una vegada ho hagis fet, fes clic a Guarda i, si el nom d'usuari no està repetit a cap escola, l'alumne es crearà correctament.

 

b) Com afegeixo un grup d'alumnes?

1. Fer clic a Afegeix alumnes i selecciona l'opció Afegeix grup d'alumnes:

2. Escull l'etapa a la qual pertanyen els teus alumnes:

3. Descarrega l'excel i introdueix-hi les dades dels teus alumnes en el format pressupost. Es pot complimentar el llistat amb informació addicional (data de naixement, cognom2), però per crear l'alumne només es necessita la informació imprescindible (*). 

4. Copia la columna resultat i enganxar-la a la casella en blanc de myroom:  

5. Fes clic a Continua i valida que les dades siguin correctes. Si hi ha algun error amb algun usuari, la plataforma t'ho indicarà.

6. Si està tot bé, fes clic a Importar:

 

c) Com afegeixo alumnes des de Google Classroom?

1. Fer clic a Afegeix alumnes i selecciona l'opció Afegeix des de Classroom:

2. El primer pas és connectar el teu compte de Google on tens els alumnes donats d'alta. Fes clic a Connectar el meu compte i seguidament accepta els requisits:

Importar Google Classroom

3. El segon pas és seleccionar l'etapa en la qual es troben actualment els alumnes a importar i l'aula que ja has de tenir creada a Google Classroom amb alumnes prèviament.

Captura de Pantalla 2022-08-17 a las 10.26.12

4. Selecciona a tots els alumnes o només a uns quants i fes clic a Importar:

Captura de Pantalla 2022-08-17 a las 10.47.15

5. El tercer i últim pas és la comprovació de la correcta importació. Si algun alumne no s'ha pogut importar perquè ja té compte a myroom amb el mateix correu electrònic, s'informarà.

Per continuar fes clic a Entès:

Captura de Pantalla 2022-08-17 a las 10.49.37