Com seqüenciem la lectura de capítols dels llibres en els projectes de Superlletres?

Coneix com treballem els llibres de lectura en els projectes basats en llibres a Superlletres.

A Superlletres integrem el Pla lector en la metodologia de treball per projectes, dissenyant projectes basats en llibres. Hem seleccionat amb cura les lectures i dissenyat diferents activitats d'animació a la lectura relacionades amb la temàtica, la trama, els personatges i els valors. Per això, els nostres projectes basats en llibres ajuden els alumnes a identificar-se com a lectors i a submergir-se en la lectura dels llibres acompanyats d'activitats que els permeten connectar amb la trama.

En aquests projectes es proposen lectures de capítols a l'aula, de manera individual, compartida o realitzada pel mestre en veu alta, tant al centre d'aprenentatge Biblos com en el desenvolupament d'altres sessions. A més, s'anima els alumnes a llegir diferents capítols a casa per treballar-los en sessions posteriors.

Per adaptar-nos als diferents ritmes d'aprenentatge i als contextos i situacions dels alumnes, proposem activitats a l'aula per compartir allò que han llegit a casa i que els alumnes que no hagin llegit el capítol, puguin seguir la trama i la sessió. Així, animem els alumnes a la lectura d'una manera activa i cooperativa, oferint les eines per despertar la curiositat pel llibre i que de manera més autònoma puguin acabar la lectura del llibre al ritme que els alumnes desitgin.

Recomanem que utilitzin les hores de lectura del centre i altres moments per llegir el llibre. Un bon exercici és compartir amb altres professors el projecte per integrar-lo en altres àrees i destinar moments a la lectura.

Aquests projectes integren el Diari lector en el Llibre de l'alumne, en el qual es reflexiona abans, durant i després de la lectura del llibre.

D'altra banda, el producte final que han de realitzar en aquest tipus de projectes és de caràcter literari, una activitat literària realista, relacionada amb la temàtica del llibre que es pot dur a terme durant el procés de lectura.