Quins centres d'aprenentatge hi ha a Superlletres?

T'expliquem els centres d'aprenentatge que proposa Superlletres.

Els diferents centres d'aprenentatge que presenta Superlletres són:

  • Àgora: espai destinat al desenvolupament de les habilitats comunicatives.
  • Biblos: espai destinat a la lectura, individual o compartida.
  • Consell: espai per treballar continguts gramaticals i ortogràfics on el mestre resol dubtes de manera presencial.
  • Mentor: espai per resoldre dubtes entre alumnes on es treballa la metacognició i es reflexiona sobre el procés d'aprenentatge.
  • Ludoteca: espai per a jocs de gramàtica i ortografia on els alumnes juguen, en grup i de manera autònoma, amb els diferents taulers de joc i les targetes específiques per projecte, on apareixen els continguts seqüenciats de cada un d'ells.