Què són els centres d'aprenentatge de Superlletres?

T'expliquem les bases de la metodologia dels centres d'aprenentatge.

Els centre d'aprenentatge són una metodologia basada en la creació de diversos espais dins de l'aula amb activitats lúdiques i motivadores per la pràctica dels continguts i habilitats lingüístiques que es poden fer de forma autònoma. 

El treball als centres d'aprenentatge permet, a més a més, atendre a la diversitat, ja que el treball autònom de l'alumne facilita al mestre observar i ajudar als que ho requereixin. A més, el treball en grup possibilita que els alumnes s'ajudin i aprenguin uns dels altres. 

El caràcter lúdic de les activitats afavoreix una implicació més gran dels alumnes i, a més, contenen diversos recursos que permeten graduar el nivell de dificultat (seleccionant els continguts que es desitgin treballar en alguns jocs).