Quines sessions de CiberEMAT Infantil he de fer a cada trimestre?

T'expliquem com se seqüencien les sessions de CiberEMAT Infantil en relació amb el programa.

CiberEMAT Infantil és una aplicació per a l'aprenentatge de les matemàtiques a l'etapa d'infantil. Neix a partir del programa EMAT i es presenta com un complement del programa, que no substitueix l'aprenentatge manipulatiu, cooperatiu i lúdic de l'aula. Es pot utilitzar tant a l'escola com a casa.

L'objectiu és que els més petits puguin seguir practicant les seves habilitats matemàtiques a través d'una plataforma digital que integra recursos d'aprenentatge, itinerari d'activitats i comunicació entre família i escola.

L'itinerari d'activitats conté un total de 42 sessions. Cada una d'elles té tasques relacionades amb els blocs matemàtics del programa EMAT: numeració, resolució de problemes, raonament lògic, percepció visual, orientació espacial, geometria i mida. La presentació lúdica, la locució d'activitats i el seu disseny intuïtiu permetran als alumnes realitzar-les de forma autònoma.

Si es pretén seqüenciar l'ús de CiberEMAT Infantil en relació a les sessions del programa, recomanem la realització d'una sessió de CiberEMAT Infantil a la setmana. La primera sessió de cada curs és d'introducció, de manera que els alumnes repassaran continguts ja treballats dins l'aula la setmana següent.

Si es realitza una sessió de CiberEMAT Infantil per cada 3 sessions d'EMAT Infantil, durant el trimestre es realitzaran aproximadament 14 sessions del Ciber. Si es realitza una de Ciber cada 4 d'EMAT, aconseguirem fer aproximadament 10 sessions de CiberEMAT Infantil durant el trimestre.ciberemat infantil cat

La resta de sessions serviran per seguir practicant. S'han de realitzar de forma consecutiva, és a dir, tot i que acabem el trimestre amb la sessió 8, recomanem iniciar el següent trimestre amb la sessió 9. No oblidis que són activitats per seguir practicant les habilitats matemàtiques.

Per acabar, recorda que també les pots realitzar a casa i durant les vacances!