Quines capacitats es treballen amb EMAT Infantil?

Descobreix de quina manera es desenvolupen les capacitats pròpies de l'educació infantil.

EMAT Infantil incorpora activitats perquè els alumnes treballin les capacitats pròpies d'aquesta etapa. Aquestes capacitats són les formes amb les que qualsevol persona utilitza els seus recursos personals (habilitats, actituds, coneixements i experiències) per créixer integralment com a persones en el món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius que seguiran en l'etapa de Primària.

Aquestes capacitats s'adquireixen mitjançant experiències educatives diverses. I perquè aquestes siguin adequades, s'han de complir dos requisits en els dissenys curriculars: d'una banda, ordenar adequadament tots els elements que conformen una capacitat específica (objectius, continguts, etc.) i, de l'altra, definir i seleccionar les tasques adequades per que els alumnes prenguin consciència dels elements que conformen aquesta capacitat.

Durant l'etapa d'Infantil, els alumnes han de desenvolupar les seves capacitats al voltant dels següents eixos:

  • Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma: autoconeixement, identitat, autoestima, educació emocional, autoexigència, desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge i de pensament crític.
  • Aprendre a pensar i a comunicar: organitzar i exposar les pròpies vivències, buscar i gestionar informació de diferents fonts i suports, utilitzar diferents tipus de llenguatge, treballar de manera cooperativa.
  • Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa: explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar projectes.
  • Aprendre a conviure i a habitar el món: pertinença social i comunitària, respectar la diversitat, desenvolupar les habilitats socials, participar en el funcionament de la institució escolar, treballar en equip, empatia, gestionar conflictes.