Com s'entrenen les funcions executives a Inspira?

Tots els projectes d'Inspira inclouen sessions en què, a través de jocs i activitats, els alumnes poden entrenar i posar en funcionament processos cognitius.

En l'apartat Neuroeducació de la Guia del mestre es proporcionen orientacions sobre quines funcions es treballen en una activitat en concret i per què és important destacar-les, així com propostes per dur-les a terme i complementar-les amb diferents variants pedagògiques.

A mesura que es vagin comprenent i interioritzant els objectius i importància de l'entrenament de les funcions executives, es pot extrapolar el seu entrenament a altres moments i contextos educatius.