Com s'aplica l'aprenentatge cooperatiu a Superlletres?

T'expliquem com s'aplica i se seqüencia l'aprenentatge cooperatiu en els projectes.

Perquè l'aprenentatge cooperatiu sigui efectiu, és necessari estructurar les relacions entre els alumnes. A Superlletres seqüenciem aquestes estructures perquè els nens desenvolupin les habilitats necessàries per al treball en equip de forma sistematitzada;

  • Agrupacions (activitats en grup), en què els nens col·laboren per aconseguir un objectiu en una activitat d'una sessió. Aquestes agrupacions no contenen rols o passos determinats, i permeten observar la interacció entre els alumnes i les seves habilitats per després fer els equips. 
  • Tècniques cooperativesque tenen una estructura i dinàmica determinades perquè els alumnes vagin exercitant les habilitats necessàries per treballar en equip de forma autònoma. 
  • Treball en equip, on es constitueixen equips de treball en què es fa una distribució de les responsabilitats, és a dir, cada membre assumeix un rol, i tots col·laboren per la consecució del mateix objectiu.