Quins tipus d'agrupacions d’aprenentatge es proposen a Ludilletres Primària?

T'expliquem els tipus d'agrupacions d'aprenentatge de Ludilletres Primària.

A Ludilletres Primària, les agrupacions d’aprenentatge poden ser dels tipus següents:
  • Equips heterogenis (equips base): equips de llarga durada (almenys, un any), de composició heterogènia i amb l’objectiu de donar-se suport personalment (per exemple, escoltar un integrant de l’equip quan té problemes amb d’altres), ajudar-se en les tasques de classe i avançar des del punt de vista acadèmic. El mestre ha de fomentar que l’equip heterogeni tingui temps de conèixer-se, per aconseguir un suport personal de qualitat.
  • Grups homogenis: grups de durada curta en què els alumnes treballen conjuntament per aconseguir objectius d’aprenentatge compartits. Amb aquests grups, amb un ritme d’aprenentatge i nivell maduratiu similar, es pretén que els alumnes s’impliquin en la comprensió dels conceptes treballats i processin cognitivament els aprenentatges.
  • Grups esporàdics: grups formats per portar a terme alguna activitat que duri entre uns minuts i una sessió, amb l’objectiu d’aconseguir un objectiu temporal.