Quins grups cooperatius es treballen a Ludilletres Infantil?

T'expliquem els grups cooperatius que es proposen a Ludilletres.

  • Grups formals: consisteix a fer que els alumnes treballin junts, durant una hora de classe, al llarg de diverses setmanes, per assolir objectius d’aprenentatge compartits i completar junts unes tasques i uns deures específics (com ara la presa de decisions, la solució de problemes, completar una unitat de currículum, escriure un informe, dur a terme una enquesta o un experiment, llegir un capítol en un llibre de referència, aprendre vocabulari o contestar unes preguntes al final d’un capítol). (Johnson, Johnson, & Holubec, 1998).
  • Grups informals: consisteix a fer que els alumnes treballin junts per aconseguir un objectiu en grups temporals, formats expressament, que duren des d’uns minuts fins a una classe. (Johnson, Johnson, & Holubec, 1998b; Johnson, Johnson, & Smith, 1998). Aquests grups també asseguren que les concepcions errònies o les comprensions incorrectes o incompletes siguin identificades i corregides, i que les experiències
    d’aprenentatge es personalitzin.
  • Grup base: són grups d’aprenentatge heterogenis, a llarg termini, amb membres estables al llarg del curs o programa. Es donen mútuament el suport, l’ànim i l’ajuda que els cal per fer les tasques de classe i progressar a nivell acadèmic. Això inclou informar els membres absents del que s’ha fet a classe i interaccionar informalment dins i entre classes, exigint-se mútuament la responsabilitat de tendir cap al progrés acadèmic. Aquests grups també poden cuidar-se de tasques rutinàries com ara el control i la recollida de deures, l’establiment de torns, etc. A més del suport acadèmic i les tasques de rutina, els grups de base també són responsables del suport personal.