Quines rutines de pensament treballo a Ludilletres Infantil?

T'expliquem les rutines de pensament que es fan servir a Ludilletres.l

Amb les rutines de pensament plantejades, busquen que els alumnes comprenguin que hi ha diferents tipus de pensament i es fan servir en diferents moments d’una investigació. L’objectiu d’aquestes rutines és que els alumnes entenguin que quan pensen, observen alguna cosa en detall, fan preguntes o miren les coses per sota de la superfície, és quan identifiquen i exploren perspectives múltiples, estableixen connexions, creen explicacions, avaluen, visualitzen, aclareixen, clarifiquen... Les rutines de pensament són patrons senzills
de pensament que es poden integrar fàcilment en l’aprenentatge. Ajuden els alumnes a desenvolupar lesseves habilitats i les seves inclinacions per pensar. Es caracteritzen per tenir noms senzills i curts, que ens permeten recordar-les.


Algunes de les rutines que Ludilletres fa servir són:

  • Veig, penso, em pregunto: aquesta rutina ajuda l’alumnat a ser curós amb les seves observacions i interpretacions. Permet el desenvolupament de la rutina de l’observació conscient per, a continuació, plantejar-se qüestions.
  • Pensar-ajuntar-se-compartir: aquesta rutina fomenta la reflexió, el raonament actiu i l’explicació davant d’un fet o un problema. A més, és una rutina ideal per reforçar i consolidar el treball cooperatiu en l’etapa infantil.
  • Què et fa dir això?: aquesta rutina ofereix la possibilitat de compartir les diferents opinions i interpretacions sobre un tema en concret i fomenta la construcció de justificacions basades en l’evidència.
  • Pensava… Ara penso: aquesta rutina ofereix als alumnes la possibilitat de reflexionar sobre com i per què ha canviat el nostre pensament, partint de les idees inicials fins a les idees que s’han desenvolupat a posteriori a través de la vivència d’una experiència.