1. Centro de ayuda
  2. Ludilletres Infantil

Com es desenvolupen les habilitats grafomotrius a Ludilletres Infantil?

T'expliquem les propostes de Ludilletres per afavorir el desenvolupament de les habilitats grafomotrius.

Per tal d’ensenyar a escriure, Ludilletres proposa no només exercicis que desenvolupen les
destreses grafomotrius preescolars, sinó també activitats relacionades amb els primers hàbits de postura corporal, moviments oculars, manera d’aguantar l’instrument d’escriptura, to muscular..., per tal que els alumnes, d’acord amb les seves capacitats cognitives i motrius, adquireixin les habilitats necessàries per a l’escriptura i el dibuix.

La base del desenvolupament grafomotriu és la psicomotricitat fina; per això el programa considera que, prèviament, s’han de resoldre algunes activitats per potenciar la coordinació visual-manual. L’alumne aprèn a escriure a través de diferents jocs i exercicis, que pot fer al llarg del dia, la qual cosa comporta un entrenament oculomanual que es generalitza quan dibuixa, pinta, retalla, envernissa, encola, punxa, esquinça, enganxa, desenganxa, etc. Les diferents activitats de tècniques plàstiques ajuden a millorar les habilitats motrius, les activitats psicomotrius o la transcripció gràfica.