Com es desenvolupen les habilitats lingüístiques a Ludilletres?

T'expliquem les propostes de Ludilletres per afavorir el desenvolupament de les habilitats lingüístiques.

El desenvolupament de l’escolta i de la parla es considera un pilar important a Ludilletres. És crucial que fomentem el llenguatge oral en intercanvis naturals amb tots i cadascun dels nens per ajudar-los a precisar el llenguatge que fan servir i per afavorir la realització de múltiples activitats i jocs.

Ludilletres proposa un ventall d’activitats perquè facin ús de la comunicació, com a evocació de situacions viscudes, com a explicació d’històries o contes, o com a formulació de desitjos. 
D’altra banda, l’adquisició de la consciència fonològica és primordial, ja que els nens que tenen consciència fonològica dels fonemes aprenen a llegir amb molta més facilitat que els que no l’han adquirit. És per això que Ludilletres inclou treballar la consciència fonològica de manera explícita, estructurada i planificada, per aconseguir accelerar el desenvolupament de les habilitats de la lectura i l’escriptura de tota la classe i minimitzar el retard de la lectura.

Per Ludilletres, un bon nivell de consciència fonològica a principis de l’educació primària es converteix en una variable clau per a l’èxit de l’alumnat a l’hora d’aprendre a llegir. La
consciència del so s’ha de treballar paral·lelament a l’aproximació a la llengua escrita.
Amb Ludilletres treballem a partir de diferents activitats, que es desenvolupen durant tota l’educació infantil, com contes, ludicontes, poemes recitats en veu alta, breus exposicions dels companys, rimes, cançons, endevinalles o embarbussaments. Aquests tipus d’activitats, que pertanyen a la literatura, faciliten que el nen desenvolupi la capacitat d’escolta, fonamental per a una bona expressió oral i una bona comprensió.