Quin tipus de rols hi ha a myroom?

T'expliquem els diversos rols que pot tenir un professor a myroom i què permet cadascun d'ells

Només el rol d'Administrador/a de myroom pot gestionar als usuaris en myroom, així com editar els rols de la resta d'usuaris.

  • Administrador/a: persona encarregada de donar d'alta als altres usuaris.
  • Coordinador/a ONMAT: persona encarregada de donar d'alta als alumnes de secundària i la planificació de ONMAT.
  • Coordinador/a EMAT Digital: persona encarregada de donar d'alta als alumnes d'infantil i primària, i la planificació de EMAT Digital.
  • Professor/a: persona encarregada de donar d'alta als alumnes i crear grups (només en infantil).
  • Financer/a: persona encarregada de fer comandes. Compta amb accés des de myroom a la plataforma TkOrders.