On trobo els materials necessaris per a cada projecte d'Inspira?

Els materials inspiradors per realitzar les sessions.

A les pàgines inicials de la Guia del mestre de cada projecte hi trobaràs detallats els materials que ofereix Inspira per dur a terme les activitats, així com la seva ubicació (capsa d'aula, myroom, PDI, Spotify o material de l'alumne). També s'hi especifiquen aquells que el centre o les famílies hagin d'aportar per al seu desenvolupament.

A més, en l'apartat Material de cadascuna de les sessions d'un projecte es detalla tot el que és necessari per a les activitats i dinàmiques pròpies d'aquesta sessió, on ho pots trobar i si cal preparar cap material prèviament.