Com s'integra el Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA) a Ludilletres Infantil?

Expliquem amb quines estratègies integrem els principis del DUA en el desenvolupament de la lectura i l'escriptura.

Amb l'objectiu de superar les barreres en l'aprenentatge i la participació que puguin sorgir a l'aula, Ludilletres Infantil integra en les seves activitats estratègies basades en el Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA):

 • Proporcionar múltiples formes d'implicació.
  • Es comparteixen els objectius d'aprenentatge i s'ofereixen instruccions clares per mantenir la seguretat al Llibre de l'alumne.
  • S'estimula la col·laboració i el treball en equip amb el treball cooperatiu.
  • S'ofereix feedback immediat a l'alumne amb les orientacions de la guia.
  • Es valoren positivament totes les intervencions, apreciant el pensament creatiu.
  • Es desenvolupa l'autoregulació i la reflexió sobre el propi aprenentatge en la reflexió conjunta.
 • Proporcionar múltiples formes de representació.
  • S'activen els coneixements previs amb l'avaluació inicial o la reflexió grupal del Per començar.
  • S'ofereixen diferents opcions per a la presentació de la informació amb les activitats manipulatives, amb experiències corporals, auditives, visuals i gràfiques, i per a la comprensió de la informació amb els organitzadors gràfics, els espais sensorials i els murals.
  • Es clarifica el vocabulari nou i s'ofereixen opcions per al llenguatge, les expressions matemàtiques i els símbols.
 • Proporcionar múltiples formes d'acció i expressió.
  • Es varien els mètodes de resposta amb les activitats manipulatives amb experiències corporals, sensorials, auditives, orals, gràfiques i visuals.
  • S'ofereixen diferents eines per a la construcció de coneixement, amb el material concret, els organitzadors gràfics i les aplicacions digitals, i per a la comprensió de la informació s'utilitzen tècniques de "pas a pas" i s'estableixen mètodes de participació aleatoris.
Tens aquesta informació disponible a la Programació de l'aula.