Com s'empra la caixa sensorial amb sorra d'Inspira?

La caixa sensorial amb sorra d'Inspira permet als teus alumnes realitzar activitats i jocs de traços i preescriptura.

Inspirada en la metodologia Montessori, la caixa sensorial amb sorra és idònia perquè els teus alumnes desenvolupin la grafomotricitat i es preparin per a l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.

Es complementa amb els materials següents:

  • Cartes de grafomotricitat o traços: l'alumne col·loca la carta presentada a la ranura de la caixa específica per fer-ho i reprodueix el traç a la sorra.
  • Lletres amb relleu de l'abecedari (per als projectes de 3 i 4 anys): el relleu que presenten permet que els teus alumnes es familiaritzin amb la forma i la trajectòria de les lletres i les interioritzin per reproduir-les després a la sorra i, finalment, en una pissarra o en paper.
  • Lletres mòbils (per als projectes de 5 anys): contenen totes les de l'alfabet, en majúscula i minúscula, i permeten compondre paraules i oracions.

Cartas trazos y letras móviles