Com corregir els dictats a Superlletres?

Existeixen múltiples estratègies per aconseguir que la correcció dels dictats esdevingui una pràctica significativa en el procés d’ensenyament-aprenentatge. A continuació, t’expliquem com corregir els dictats i en què focalitzar aquesta correcció.

Els dictats a Superlletres representen una pràctica conscient sobre els aspectes lingüístics treballats. Per avaluar-los, el primer que cal plantejar-se és què es vol aconseguir amb els dictats i, un cop definit l'objectiu, és fonamental plantejar-se com corregir-los per aprofitar tots els avantatges educatius que ens ofereixen. És important també comunicar a l'alumnat l'objectiu del dictat i en què centrarem la seva correcció, fomentant així la capacitat d'autoavaluació.

Quines estratègies de correcció pots utilitzar a Superlletres?

Per tal que les activitats proposades esdevinguin significatives en el procés d'aprenentatge dels teus alumnes, és important realitzar altres dinàmiques que vagin més enllà de la correcció tradicional d'un dictat, facilitant que l'alumnat pugui aprendre dels seus propis errors.

Per exemple, algunes de les estratègies podrien ser:

  • Dur a terme un dictat i tornar-lo a realitzar passat uns dies, per tal que l'alumnat es prepari el dictat basant-se en els propis errors comesos en el primer.
  • Per treballar les paraules errades, es pot suggerir la creació de frases noves incorporant aquestes paraules.

Què corregir a un dictat de Superlletres?

Normalment, la correcció d'un dictat atén a tota tipologia d'errors, però per la seva avaluació es pot valorar només aquells aspectes treballats durant el projecte.

A les pàgines inicials de cada projecte de Superlletres es poden consultar els continguts que es treballen de forma específica.


Prenent com a exemple el projecte Bèsties fantàstiques de 3r de Primària, en les pàgines inicials d’aquest projecte es contempla l'ortografia dels grups: ga, gue, gui, go, gu, ge i gi.
Per tant, per avaluar els dictats del projecte es pot focalitzar en la correcció de les paraules que contenen aquests grups, així com altres continguts adquirits anteriorment, com pot ser l'aplicació de la majúscula dels noms propis. D'aquesta manera, es pot deixar de banda l'avaluació d'altres possibles errors procedents de conceptes i continguts no treballats.

També pots atendre la diversitat de l'aula, reduint o ampliant els criteris d'avaluació del dictat depenent del ritme d'aprenentatge de l'alumnat.

Si ho vols, pots accedir al vídeo on trobaràs tots els detalls d'aquesta informació.