Com gestiono els accessos a les sessions dels meus alumnes?

Decideix si vols que els teus alumnes avancin lliurement o limita l'accés a les seves sessions.

Per gestionar l'accés a les sessions dels teus alumnes accedeix al teu perfil de professor de Ciberludi.cat i ves a l'apartat de Gestió de grups:

A l'apartat Ajustos de grup pots triar si vols que els teus alumnes avancin de sessió en sessió i de curs en curs lliurement, o limitar les sessions a una sessió determinada:

Si vols restringir l'accés a les sessions, fes clic a la opció Accés restringit, i fes clic a la sessió seleccionada per triar la sessió límit que vols marcar per al teu grup:

Fes clic a Canviar límit de sessió un cop tinguis seleccionada la sessió que vols i accepta la finestra emergent:

Quan els teus alumnes accedeixin a Ciberludi.cat, no podràn accedir a cap sessió més enllà de la que està aquí seleccionada.